E-learning voor bedrijfsartsen en arbo-medewerkers

Privacy en de zieke werknemer

Studiebelasting: ruim 3 uur online en 1 uur zelfstudie
In deze cursus leer je hoe je moet omgaan met de privacy van zieke werknemers in communicatie en gegevensopslag. Voor alle medewerkers in de arbodienstverlening is het van het grootste belang dat ze de wet-en regelgeving op het gebied van privacy in relatie tot de arbodienstverlening volledig beheersen.